MOJA MISIA PODPORENÁ ČINMI

Musíme žiť jeden pre druhého, lebo šťastie jednotlivcov mohutnie tou mierou, ktorou sa množí okolo neho.“

M. R. Štefánik

Býval som ja generál, čo živly prírodné skúmal. Za pána prírody som sa nepasoval. I ja som počas letov v hustých hmlách blúdieval, s dažďom sa bíjaval, keď so súperom som bojoval. K silám prírodný vzhliadajúc na ume som mal, že človek prírode viac bral než jej späť dal. Malý zázrak, tie zrnká kávy, čo popoháňajú Ťa k činom. Aj mňa primäli konať dobročinno. Odovzdaný región Štefánik chrániť, zaumienil som si láskavosť prírode vrátiť.

So školou základnou v Brezovej pod Bradlom uzmyslel som plán, ako prírodou okrášliť brezovanský intravilán. A tu hľa, pre žiakov lesná učebňa, pre región prírodná liečebňa.

DETI UČIŤ, AKO PRÍRODU NEMRZAČIŤ, BA NAOPAK, JEJ BOHATSTVO BRÁNIŤ, PRED UJMOU JU CHRÁNIŤ.

Výrez stola z pňa, dovôkola neho zosústredí sa prírodná učebňa.
Informačná výveska, bohatstva prírodného v regióne súpiska.
Moje srdce plesá, nasleduje výsadba minilesa.
Domy zhotovia sa, pre vtáctvo a hmyz, do novovysadeného lesa.
Stena, rastlinami obsypaná do zelena, pre vzácny hmyz odmena.
Pre žiakov lesná učebňa, pre región prírodná liečebňa.

TERAZ JE TO
V NAŠEJ MOCI,
BYŤ TÝM DRUHÝM
NA POMOCI

Jedno euro, čo z každého veľkého vrecka kávových zŕn utŕžim, venujeme spoločne na tento dobrý čin. 

No tak smelo! Odporúčam Ti vrecko zŕn kávových vrelo.