krámok

Kávu s príbehom vo vreckách ukrytú, či predmety radosti chcem Ti teraz ponúknuť. V krámku našom pripravené Ťa hneď teraz čakajú. Pssst!  Započúvaj sa, pútavý príbeh rozprávajú.